Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
KPH - Společný koncert žáků ZUŠ F. Pišingera, T. Sviny a ZUŠ B. Jeremiáše
24 25
Singin' spring - Nové Hrady
Zvonky na hradě
26 27
Jindřichohradecká akordeonová přehlídka
28
29
Absolventský koncert Elišky Brychtové a Lucie Kubíčkové
30
Koncert žáků M. Menšíkové
1
Rapšašské Zikmundohraní
2
Oči dokořán
3 4 5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Základní informace

Základní informace

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny vznikla transformací hudebních kurzů mezi lety 1958 – 1959. V roce 1969 byla výuka rozšířena o výtvarný obor, v roce 1993 pak o obor taneční a od roku 1995 na několik let i o obor literárně – dramatický. Kapacita školy se rozrostla z původních 81 žáků na aktuálních 545. Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj. Od roku 2011 převzal čestný patronát nad školou profesor Pražské konzervatoře a violoncellista Dvořákova kvarteta František Pišinger. Škola poskytuje vzdělávání v Benešově nad Černou, Besednici, Horní Stropnici, Jílovicích, Malontech, Nových Hradech, Svatém Janu nad Malší, Trhových Svinech a Zubčicích. Vedle hlavní vzdělávací činnosti pořádá škola úspěšně již mnoho let mezinárodní hudební interpretační projekty a pestré volnočasové zájmové všestranné aktivity určené především předškolním dětem.

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny je veřejnou školou – příspěvkovou organizací Jihočeského kraje. Již více než šedesát let nabízí své vzdělávací služby v uměleckých oborech především dětem v předškolním a školním věku.

V individuálním a vysoce profesionálním dlouhodobém a systematickém přístupu ke každému žákovi usilujeme prostřednictvím vzdělávání v uměleckých oborech o podporu všestranného osobního rozvoje dětí, kultivaci jejich intelektu a charakteru, vytvoření vztahu, pochopení a sounáležitosti našich žáků ke kulturním, etickým a estetickým hodnotám aktivního občanství evropské společnosti 21. století.

Každý žák prochází několikaletým uceleným vzděláváním, ve kterém si osvojuje schopnosti samostatnosti i spolupráce s ostatními, upevňuje své volní vlastnosti, rozvíjí a učí se chápat odpovědnost vůči sobě i celku, upevňuje si kompetence k efektivnímu celoživotnímu sebevzdělávání a pochopení jeho smyslu, vybavuje se praktickými uměleckými dovednostmi pro možnou celoživotní uměleckou seberealizaci a inspiraci. Mimořádně nadané žáky připravujeme na další odborná umělecká studia.

Při vzdělávání akcentujeme komplexnost pojetí praktických, recepčních i reflektivních uměleckých činností, rozvoj kritického myšlení žáků, podporu jejich zdravého sebevědomí i pomocí schopnosti vlastního objektivizovaného sebehodnocení.

Studium je zpoplatněno. Každý žák se podílí na studiu úhradou „úplaty za vzdělávání.“ Jednotlivé výše úplaty, frekvence a způsoby úhrad úplaty jsou shrnuty v sekci Dokumenty. Úplata za vzdělávání slouží k pokrytí nákladů školy souvisejících se vzděláváním žáka – kromě nákladů na mzdy a platy, které zajišťuje státní rozpočet. Výše úplaty je stanovena solidárním způsobem podle počtu žáků a struktury nákladů školy. Neodvíjí se od počtu absolvovaných hodin vzdělávání v příslušných obdobích.