Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
2
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
3
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
4
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
5
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
6
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
7
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
8
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
9
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
10
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
11
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
12
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
13
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
14
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
15
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
16
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
17
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
18
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
19
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
20
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
21
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
22
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
23
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
24
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
25
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
Jihočeské Nové Hrady
26
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
Jihočeské Nové Hrady
27
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
Klášter pod hvězdami
Jihočeské Nové Hrady
28
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
Jihočeské Nové Hrady
29
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
Jihočeské Nové Hrady
30
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
31
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
1
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
2
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
3
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024
Koncert žákovských interpretačních kurzů a dílen 2024 Nové Hrady
4
Prázdninové úřední hodiny 2023-2024

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Historie

Historie

Základní umělecké škole Trhové Sviny, Sokolská 1052 byl dne 18.července 2011 udělen MŠMT čestný název Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny. 
Škola je pojmenována dle významného rodáka z Trhových Svinů, který svou celoživotní prací přispěl ke zviditelnění českého hudebního umění ve světě.

Frantisek Pisinger František Pišinger je zakládajícím členem a violoncellistou světoznámého Dvořákova kvarteta. Vzniklo v roce 1951 ve třídě komorní hry Ladislava Černého na Pražské konzervatoři, absolvovalo několik tisíc vystoupení, natočilo nespočet snímků pro naše i zahraniční rozhlasová a gramofonní studia. Od roku 1963 pravidelně hostovalo v cizině, udivovalo posluchače důslednou hrou zpaměti. Přední místo v repertoáru Dvořákova kvarteta, v němž František Pišinger působil neuvěřitelných 43 let, zaujímá dílo Antonína Dvořáka, ale i díla světových klasiků a soudobé české hudby. Současně s uměleckou dráhou František Pišinger vyučoval na Pražské konzervatoři. Vychoval řadu významných žáků i koncertních mistrů profesionálních orchestrů. K jeho žákům patří např. Petr Šporcl, Petr Malíšek, Vít Petrášek, Petr Nouzovský a řada dalších. 19. října roku 2019 František Pišinger zemřel, a to ve věku 88 let.

historie historie Základní umělecká skola

Brožura: 50 let od založení Základní umělecké škole Trhové Sviny

Základní umělecká škola F. Pišingera,Trhové Sviny je státní škola s právní subjektivitou, zřizovatelem je Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Škola má mnohaletou tradici, byla založena v roce 1959.

Vyučování probíhá dle platných učebních osnov a plánů schválených MŠMT ČR.

Poskytuje základní umělecké vzdělání všem zájemcům, kteří při talentových zkouškách prokáží dostatečné nadání a vlohy pro studium zvoleného oboru.

Zájemcům ve věku od 5 let nabízí škola vzdělání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním.

V hudebním oboru mají žáci hodinu individuální výuky nástroje, k tomu navštěvují výuku hudební teorie a komorní hry. Své znalosti a dovednosti zúročují v mnoha komorních souborech. 

Výtvarný obor je zaměřen především na základní výtvarné disciplíny - kresbu, malbu, grafiku. Žáky čeká seznámení i s mnoha dalšími technikami včetně práce s hlínou, hedvábím apod. Získávají základy estetického cítění, vnímání umění jako celku. Součástí tohoto vzdělání je výtvarná teorie a dějiny výtvarného umění. 

Taneční obor je součástí celkového rozvoje osobnosti. Během studia získají žáci znalosti a dovednosti z mnoha tanečních žánrů počínaje klasickým baletem a konče soudobým moderním tancem.

Literárně dramatický obor rozvíjí vše, co už je obsaženo v jeho názvu. Schopnost kultivovaného lidského projevu, schopnost vcítit se do psychiky jiného člověka prostřednictvím studované role. Žáci se učí správným dechovým návykům, učí se ovládat hlas a pečlivě vyslovovat. Součástí předmětu je i pohybová výchova, jejímž cílem je naučit žáky vědomě používat mimiku, gesta a chápat svoje tělo jako nástroj mimoslovní komunikace.

Po úspěšném absolutoriu I.stupně mohou žáci pokračovat ve studiu zvoleného oboru na středních uměleckých či pedagogických školách, po absolutoriu II.stupně i na vysokých školách téhož zaměření a át se tak v oboru profesionály.

Ostatním žákům a studentům je poskytnut takový základ, aby z nich vyrostli zanícení amatéři, kteří mají kladný vztah k umění, estetice i etice, kteří svůj životní postoj k umění jako celku dokáží předat v budoucnu i svým dětem. Je známou skutečností, že žáci hudebních škol nepatří mezi jedince, kteří inklinují k negativním jevům společnosti. Jejich volný čas je vyplněn činností, která prospívá jejich zdravému duševnímu i tělesnému vývoji. Naučí je píli, přesnosti, soutěživosti a zodpovědnosti za sebe sama.

Studium na základní umělecké škole se rovná výbornému, perspektivnímu a zvláště pak kvalitnímu využití volného času nové generace.