Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Co je (a co není) studium v základní umělecké škole...

Co je (a co není) studium v základní umělecké škole...Studium v ZUŠ není zájmovým vzděláváním ("kroužkem") - kromě kurzů tvořivé výchovy, ty skutečně zájmovým vzděláváním jsou, ale jejich účastníci nejsou žáky školy. Žáci školy se vyučují podle standardizovaných vzdělávacích obsahů rozvržených postupně do více let. Kvalitu obsahu vzdělávání garantuje rámcový vzdělávací program a kvalifikační předpoklady pedagogických zaměstnanců školy (úplně stejně jako na základních a středních školách). Při vzdělávání jsou žákům průvodci při studiu specializovaní umělečtí pedagogové.

Cílem našeho vzdělávání je péče o komplexní do dílčích úseků strukturovaný harmonický rozvoj dětí uměleckými prostředky - nikoliv, aby se žák naučil hrát písničku na nástroj, ovládl výtvarné techniky pro ztvárnění zátiší, ovládal v tanečním oboru konkrétní kroky a podobně.

Posláním naší činnosti je především rozvíjet a kultivovat osobnostní, kulturní a sociální kompetence žáků uměleckými prostředky (hrou na nástroj, tancem, výtvarnou tvorbou apod.) v individualizovaném osobním přístupu odborného pedagoga. Až návazně je naším cílem připravovat nadané a mimořádně nadané žáky k dalším pedagogicko-uměleckým odborným studiím.

Má-li studium přinést žáku maximální efekt pro jeho osobnostní rozvoj, je nezbytné, aby zájemci o studium zvážili aspekty výuky a předpoklady pro zažití úspěchu při studiu:

  • pouze uměleckou tvorbou přímo ve výuce se smysluplně nedá naučit mnohému - je zapotřebí počítat s tím, že se na výuku žák pravidelně a systematicky doma připravuje, proto je velmi nezbytná součinná a průběžná spolupráce mezi pedagogy a rodiči zejména mladších žáků, aby rodiče mohli být svým dětem při vzdělávání oporou a podporou a byli jim v přípravě do hodin nápomocni - podle doporučení příslušného pedagoga, neznamená to tedy, že pokud jako rodič nedisponuji zkušenostmi s konkrétním typem umělecké práce, nemohu podporu dítěti poskytnout - mohu, pedagog mě přesně instruuje, co a jak....
  • mám-li se něčemu naučit a zužitkovat své zkušenosti ze studia do svého života, není to aktivita na rok.....
  •  je na každém, jestli se ke studiu přihlásí nebo nikoliv, ale stane-li se uchazeč žákem školy, pak je nezbytné, aby do všech předmětů řádně docházel a do výuky se pravidelně připravoval, skladba předmětů je koncipována tak, aby naplnila komplexní odborná kvalitativní očekávání, která jsou závaznými vzdělávacími dokumenty ČR pro naše vzdělávání státem v podobě právních norem a předpisů garantována, proto nelze docházet jen do některých předmětů;
  • protože svých cílů při vzdělávání dosahujeme skrze umělecké prostředky, je nezbytné, aby byly průběžně (a to i před zahájením studia) prověřovány předpoklady k tomu, aby konkrétní jedinec prokázal dispozici nadání pro konkrétní typ umělecké práce a předvedl, že tak existují důvodné předpoklady, aby cílů vzdělávání bylo dosaženo - proto se skládají příjímací zkoušky, konají se průběžná přezkoušení, ročníkové práce. Všechny tyto aktivity jsou vždy však koncipovány tak, aby především samotnému žákovi byly přínosné, aby žáku přinesly zkušenosti s novou situací, ve které se i sám poznává, jak reaguje, aby žákovi přinesly nové inspirační zdroje pro jeho tvorbu, v neposlední řadě aby byly žákovi dalším možnám nástrojem reflexe/zpětné vazby k jeho umělecké činnosti ve škole;
  • za každý rok studia získá žák vysvědčení (případně potvrzení), které může využít jako bonifikaci v přijímacích zkouškách na střední školy - mnohdy i všeobecného zaměření;
  • studium není bezplatné, každý žák se příslušným poměrem podílí na provozních nákladech školy (nikoliv na platech zaměstnanců!) - a to nikoliv podle toho, kolik hodin výuky absolvoval, ale podle časového období, kdy byl žákem školy v konkrétním studijním zaměření.

V případě zájmu se na školu neváhejte obracet s doplňujícími otázkami a podněty o naší vzdělávací činnosti - rádi Vám vše konkrétně přiblížíme a vysvětlíme, abychom Vám poskytli co nejkomplexnější informace a podklady proto, abyste se sami následně odpovědně rozhodli, zdali naše nabídka "souzní" s Vašimi očekáváními.

Děkujeme za čas, který jste věnovali těmto řádkům.

Za tým zaměstnanců školy

Luboš Procházka, ředitel školy.