Učitelé vyučující v ZUŠ F. Pišingera

 

Jméno učitele Obor Kontakt
Balek Jiří, Bc.
hudební nauka, sborový zpěv, varhany
balek@zustsviny.cz
Balková Marie sólový zpěv, sborový zpěv balkova@zustsviny.cz
Brácha Jaroslav akordeon, zobcová flétna, trubka, klavír

bracha@zustsviny.cz

Dašková Blanka zobcová flétna, violoncello, housle daskova@zustsviny.cz
Ferenczi Klára, MgA. kytara ferenczi@zustsviny.cz
Hájková Radka violoncello hajkova@zustsviny.cz
Havlín Jan, DiS. kytara havlin@zustsviny.cz
Hromková Irina, Mgr. kytara hromkova@zustsviny.cz
Janová Blanka, DiS. sólový zpěv janova@zustsviny.cz
Kadlecová Monika taneční obor kadlecova@zustsviny.cz
Klouda René, Dipl.um. kytara klouda@zustsviny.cz
Kolcová Larisa, Mgr. housle, viola kolcova@zustsviny.cz
Kudrnová Hana, Mgr. sólový zpěv, klavír, hudební nauka kudrnova@zustsviny.cz
Kuthanová Michaela, Ing., DiS. klavír kuthanova@zustsviny.cz
Menšík Josef, Dipl.um. kytara, housle, hudební nauka mensik@zustsviny.cz
Mikoláš Jan, DiS. zobcové flétny, trubka mikolas@zustsviny.cz
Müllerová Jindra taneční obor mullerova@zustsviny.cz
Parkan Aleš, DiS. akordeon, EKN parkan@zustsviny.cz
Podroužek Jan, Mgr., DiS. kytara, hudební nauka podrouzek@zustsviny.cz
Procházka Luboš, Mgr. akordeon, EKN, zobcová flétna reditel@zustsviny.cz
Procházková Andrea, Bc., DiS. klavír prochazkova@zustsviny.cz
Sýkora Vojtěch, Bc. bicí nástroje, orchestr sykora@zustsviny.cz
Štorová Jana, Mgr. akordeon storova@zustsviny.cz
Šulistová Jana, DiS. akordeon, klavír, varhany sulistova@zustsviny.cz
Tröstl Jaroslav housle, klavír, zobcová flétna trostl@zustsviny.cz
Tröstl Michael, Mgr. klavír, varhany, hud. nauka, sborový zpěv

zastupce@zustsviny.cz

Valach Ondřej, DiS. klarinet, saxofon valach@zustsviny.cz
Valentová Magdalena, Mgr. klavír, hudební nauka valentova@zustsviny.cz
Vilímová Dana, Mgr.A. výtvarný obor vilimova@zustsviny.cz
Vithová Michaela klavír vithova@zustsviny.cz
Vrublová Anna, DiS. klavír vrublova@zustsviny.cz
Zatloukal Jiří, Ing. zobcová flétna zatloukal@zustsviny.cz
Zikmundová Markéta, Bc. zobcová flétna, příčná flétna zikmundova@zustsviny.cz