Mezinárodní hudební kurzy

... jsou letní aktivitou školy, která je určena nejen profesionálním hráčům na smyčcové nástroje, ale i amatérským nadšenencům, zákům ZUŠ a učitelům.
12. ročník Mezinárodních hudebních kurzů (MHK) se uskuteční 4. - 11. 8. 2018 ve Státním hradu v Nových Hradech. Kurzy proběhnou v zajímavém prostředí z hlediska kulturních a historických krás. Záměrem MHK je umožnit hráčům na smyčcové nástroje spolupráci s vynikajícími umělci a pedagogy. Tradičně přijali pozvání lektoři Leoš Čepický (housle), Dana Vlachová (housle), Renata Strašrybková (violoncello) a Jiří Richter (housle, viola a orchestr). Opět budou účastníkům po celé dny k dispozici 3 výborní klavírní korepetitoři. Během týdenní akce pracuje pravidelně i orchestr, kde žáci a studenti získávají cenné zkušenosti. V rámci kurzů proběhne několik (zpravidla 6) veřejných koncertů, z toho jeden tradičně ve Schwazenbergské hrobce v Třeboni. Tento týden je naplněn nejen studiem, ale i poznáváním.

 

* přihlášku můžete vyplnit online přímo zde, nebo si ji vytiskněte ze souboru pdf, vyplňte a zašlete poštou

» PROPOZICE

» PROPOSITION (DE)

» PŘIHLÁŠKA / APPLICATION

ONLINE PŘIHLÁŠKA 2018 / ONLINE APPLICATION 2018

Jméno/Name *

Příjmení/Surname *

E-mail odesílatele/E-mail sender *

Telefon/Phone *

Bydliště/Address *

Datum narození/Date of birth *

Nástroj/Musical instrument *

Uveďte, zda jste účastník: aktivní-pasivní-doporovod *

Participant: Active-Passive-Accompaniment *


Chci být zařazen k/Relegated to: *

Skladby ke studiu/Track to study *

Uveďte, zda navštěvujete ZUŠ, konzervatoř, jinou školu *

I attend art school, conservatory or other school *


Jméno a příjmení odesílajícího/Sender´s name *


!!! NOTY PRO KLAVÍRNÍ DOPROVOD ZAŠLETE ELEKTRONICKY (spolu s touto přihláškou) VE FORMÁTU PDF NA ADRESU: info@zustsviny.cz !!!

* Vyplněním a odesláním tohoto online formuláře zároveň souhlasíte s pořízením fotodokumentace, zvukového nebo obrazového záznamu ze svého vystoupení pro potřeby další propagace soutěže. Souhlasím s případným umístěním tohoto materiálu na internetu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

15.7.2015

» FOTOGALERIE MHK 2017 ZDE

» PŘEHLED KONCERTŮ MHK 2015 ZDE
» FOTOGALERIE MHK 2015 ZDE