Úřední deska

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Info o ZUŠ

Název školy: Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny

Adresa: Sokolská 1052, 374 01 Trhové Sviny

Red IZO: 600002349

IZO: 060076534

IČ: 600 76 534

Identifikátor datové schránky: btaevw2

Právní forma: příspěvková organizace

__________________________________________________

Zřizovatel: Jihočeský kraj

Právní forma: Územní orgán samosprávy

Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

__________________________________________________

č.ú.: 214513442/0300

Ředitel školy: Mgr. Luboš Procházka

Telefonní ústředna: +420 380 120 540 | Fax: +420 380 120 453

Internetové stránky: www.zustsviny.cz

E-podatelna: info@zustsviny.cz

Úřední hodiny e-podatelny:

Pondělí: 8:30 - 16:30

Úterý: 8:30 - 14:00

Středa: 8:30 - 12:00

Čtvrtek: 8:30 - 14:00

Pátek: 8:30 - 12:00

Akceptované formáty souborů: doc, docx, pdf, jpeg.
Akceptované nosiče dat: USB flash disk, CD, DVD.
V případě chybného datového formátu nebude zpráva přijata a odesílatel bude vyrozuměn.

 

Odloučená pracoviště:

SŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

Benešov nad Černou, Komenského 100

Besednice, Školní 228

Horní Stropnice 214

Jílovice 81

Malonty 26

Nové Hrady, (Státní hrad Nové Hrady) Komenského 33

Svatý Jan nad Malší 2

Zubčice 45

 

Profil zadavatele

Profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj

 

__________________________________________________

Základní umělecké škole Trhové Sviny, Sokolská 1052 byl dne 18.července 2011 udělen MŠMT čestný název

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny 

Škola je pojmenována dle významného rodáka z Trhových Svinů, který svou celoživotní prací přispěl ke zviditelnění českého hudebního umění ve světě. 

František Pišinger je zakládajícím členem a violoncellistou světoznámého Dvořákova kvarteta. Vzniklo v roce 1951 ve třídě komorní hry Ladislava Černého na Pražské konzervatoři, absolvovalo několik tisíc vystoupení, natočilo nespočet snímků pro naše i zahraniční rozhlasová a gramofonní studia. Od roku 1963 pravidelně hostovalo v cizině, udivovalo posluchače důslednou hrou zpaměti. Přední místo v repertoáru Dvořákova kvarteta, v němž František Pišinger působil neuvěřitelných 43 let, zaujímá dílo Antonína Dvořáka, ale i díla světových klasiků a soudobé české hudby. Současně s uměleckou dráhou František Pišinger vyučoval a dodnes jako osmdesátiletý vyučuje na Pražské konzervatoři. Vychoval řadu významných žáků i koncertních mistrů profesionálních orchestrů. K jeho žákům patří např. Petr Šporcl, Petr Malíšek, Vít Petrášek, Petr Nouzovský a řada dalších. 

________

 

» BROŽURA: 50 LET OD ZALOŽENÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TRHOVÉ SVINY

Základní umělecká škola F. Pišingera,Trhové Sviny je státní škola s právní subjektivitou, zřizovatelem je Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Škola má mnohaletou tradici, byla založena v roce 1959.

Vyučování probíhá dle platných učebních osnov a plánů schválených MŠMT ČR.

Poskytuje základní umělecké vzdělání všem zájemcům, kteří při talentových zkouškách prokáží dostatečné nadání a vlohy pro studium zvoleného oboru.

Zájemcům ve věku od 5 let nabízí škola vzdělání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním.

V hudebním oboru mají žáci hodinu individuální výuky nástroje, k tomu navštěvují výuku hudební teorie a komorní hry. Své znalosti a dovednosti zúročují v mnoha komorních souborech. 

Výtvarný obor je zaměřen především na základní výtvarné disciplíny - kresbu, malbu, grafiku. Žáky čeká seznámení i s mnoha dalšími technikami včetně práce s hlínou, hedvábím apod. Získávají základy estetického cítění, vnímání umění jako celku. Součástí tohoto vzdělání je výtvarná teorie a dějiny výtvarného umění. 

Taneční obor je součástí celkového rozvoje osobnosti. Během studia získají žáci znalosti a dovednosti z mnoha tanečních žánrů počínaje klasickým baletem a konče soudobým moderním tancem. 

Literárně dramatický obor rozvíjí vše, co už je obsaženo v jeho názvu. Schopnost kultivovaného lidského projevu, schopnost vcítit se do psychiky jiného člověka prostřednictvím studované role. Žáci se učí správným dechovým návykům, učí se ovládat hlas a pečlivě vyslovovat. Součástí předmětu je i pohybová výchova, jejímž cílem je naučit žáky vědomě používat mimiku, gesta a chápat svoje tělo jako nástroj mimoslovní komunikace.

Po úspěšném absolutoriu I.stupně mohou žáci pokračovat ve studiu zvoleného oboru na středních uměleckých či pedagogických školách, po absolutoriu II.stupně i na vysokých školách téhož zaměření a át se tak v oboru profesionály. 

Ostatním žákům a studentům je poskytnut takový základ, aby z nich vyrostli zanícení amatéři, kteří mají kladný vztah k umění, estetice i etice, kteří svůj životní postoj k umění jako celku dokáží předat v budoucnu i svým dětem. Je známou skutečností, že žáci hudebních škol nepatří mezi jedince, kteří inklinují k negativním jevům společnosti. Jejich volný čas je vyplněn činností, která prospívá jejich zdravému duševnímu i tělesnému vývoji. Naučí je píli, přesnosti, soutěživosti a zodpovědnosti za sebe sama. 

Studium na základní umělecké škole se rovná výbornému, perspektivnímu a zvláště pak kvalitnímu využití volného času nové generace.