Aktuality / akce

19.11.2019

Přijměte pozvání na adventní koncert žáků naší ZUŠ, který se uskuteční 12. prosince 2019 od 17:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech.

14.11.2019

Zveme členy Spolku rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole F. Pišingera, Trhové Sviny na výroční členské shromáždění, které se uskuteční ve středu 27. 11. 2019 od 17.00 hodin v budově SOU Školní 709, Trhové Sviny. Na programu bude především zpráva o činnosti za předcházející období, předpokládaný plán činnosti pro šk. roky 2019/20 a 2020/21 a schválení rozpočtu spolku.

V případě, že se nedostaví nadpoloviční většina členů a členské shromáždění nebude usnášeníschopné, proběhne týž den od 17.15 náhradní členské shromáždění.

S pozdravem Mgr. Michael Tröstl – předseda spolku.

 

21.10.2019

S lítostí oznamujeme, že v noci z 18. na 19. října zemřel patron naší ZUŠ pan profesor František Pišinger.

 

 

rozloučení za pedagogy a žáky ZUŠ:

30.8.2019

ROZVRHY KOLEKTIVNÍCH VÝUK

v T. Svinech a všech pobočkách

 

13.6.2019

Aktuální nabídka koncertů pořádaných Kruhem přátel hudby v nadcházející sezóně 2019-2020:

30.8.2019

» Přehled koncertů a vystoupení v T. Svinech

» Organizace školního roku

» Pěvecké sbory

---------------------------------------------------------------------------------------------

Srdečně zveme na koncerty KPH: