Aktuality / akce

7.4.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

jistě jste možná zaznamenali včera večer nebo dnes z médií, otevírají se určité možnosti obnovy alespoň částečné prezenční výuky v základních uměleckých školách - v režimu jeden pedagog versus jeden žák.

I v naší škole jsme s radostí přivítali tuto zprávu.

Dnes ráno obdržela škola do datové schránky velmi obsáhlé materiály k podmínkám a požadavkům, které musí být splněny, abychom mohli výuku alespoň částečně obnovit - ve formátu jeden pedagog versus jeden žák.

V tuto chvíli se připravujeme a prověřujeme situaci, zdali jsme schopni vše zařídit tak, abychom to do pondělí stihli. Základní umělecké školy jsou v jiné situaci než školy základní nebo střední. Všeobecně nemusí sice testovat v režimu 1:1 pro výuku žáky, ale budou muset testovat své zaměstnance, musí se také vyřešit okolnosti realizace prezenční výuky v prostorách škol, které fungují v jiných režimových opatřeních - právě v oblasti testování žáků, umožní-li nám základní a střední školy, v případech, kde realizujeme výuku v jejich prostorách, vstup do školy neotestovaným žákům ZUŠ, případně, jak se to bude řešit. Druhou odlišností je, že v této fázi obnovy prezenční výuky stát základním uměleckým školám neposkytne zázemí pro testování těch osob, které testovány budou muset být (zaměstnanci škol). Školy si pro své testování zaměstnanců shání testy minimálně na přibližně nadcházejících 14 dnů samy na své náklady a to tak, abychom mohli zajistit testování podle závazných pokynů. Tato informace nebyla škole známa dopředu. Nyní pracujeme zejména na vyřešení těchto otázek včetně dostupnosti antigenních testů, které odpovídají požadavkům ministerstva zdravotnictví pro užití ve školách.

Jakmile bude situace vyřešena, konkrétní vyučující se s Vámi spojí k realizaci prezenční výuky ve formátu 1:1. Souběžně budou též poskytovány a uvolňovány další informace k obnově výuky. V tomto formátu 1:1 bude nabídnuta k realizaci také prezenční výuka ve výtvarném a tanečním oboru formou individuálních konzultací.

S prosbou o pochopení a pozdravem
Luboš Procházka

 

5.4.2021

Vážení rodiče, žáci a další příznivci naší ZUŠ,

jsme velice rádi, že Vám i v této specifické době můžeme přinést Velikonoční koncert a výstavu výtvarných prací. Veliké poděkování patří především všem účinkujícím, kteří nedbali všech současných překážek a za podpory svých rodin a vyučujích zvládli vytvořit toto společné dílo. Zároveň děkujeme i kolegovi Vojtěchu Sýkorovi za zpracování veškerých nahrávek do této podoby. Vystoupení je rozděleno podle věkových a tematických kategorií.

 

Příjemný poslech přeje kolektiv ZUŠ F. Pišingera, T. Sviny

 

Žáci do 9 let: https://youtu.be/ydtGXME5Sh4

Žáci 9 - 12 let: https://youtu.be/3OYRdnHfA5Y

Žáci 12 - 15 let: https://youtu.be/HMcaoOq3pW4

Žáci nad 15 let: https://youtu.be/d7GMo9JQ5uo

Žákovské soubory: https://youtu.be/ovZDbDPio9s

Videogalerie prací výtvarného oboru: https://youtu.be/FXm14gpF68g

 

 

1.3.2021

Výuka v ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny probíhá z důvodu vládních nařízení až do odvolání plně distančním způsobem.

Děkujeme za pochopení.

 

 

18.9.2020

Nabídka koncertů 46. koncertní sezony Kruhu přátel hudby při ZUŠ F. Pišingera, T. Sviny:

1.9.2020

ROZVRHY KOLEKTIVNÍCH VÝUK

v T. Svinech a všech pobočkách

 

30.8.2019

» Přehled koncertů a vystoupení v T. Svinech

» Organizace školního roku

» Pěvecké sbory

---------------------------------------------------------------------------------------------

Srdečně zveme na koncerty KPH: