Dokumenty

» Elektronická žákovská knížka

» Výňatek z ŠVP (kompletní znění je k dispozici v úředních hodinách v kanceláři školy nebo na vyžádání)

» Školní řád

» Úplata za vzdělávání 2020-2021

» Evidenční lístek zájemce o vzdělávání  

» Opatření k přijímání žáků

» Odhláška ze studia

» Žádost o povolení ind. dom. studia HN

» Formulář pro nájemní smlouvu

» Informace k sazbě půjčovného

 

» Legislativa

» Zřizovací listina

» Informační memorandum

» Zásady zpracování os. údajů

» Inspekční zpráva 2008

» Inspekční zpráva 2016